Raporty środowiskowe

Raporty oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (potocznie: raport OOŚ, raport środowiskowy) jest nieodłącznym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zwanej też decyzją środowiskową).

Dobrze sporządzona dokumentacja i rzetelnie wykonana ocena oddziaływania to gwarancja sprawnego i skutecznego uzyskania decyzji środowiskowej.
Specjaliści Ansee Consulting wspierają inwestora na każdym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.