Strona główna

Ocena oddziaływania na środowisko
Firma ansee consulting kompleksowo prowadzi procedurę oceny oddziaływania na środowisko, od momentu wyboru lokalizacji inwestycji, przez kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, aż do momentu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W zakres prac firmy wchodzi zarówno szeroko pojęty konsulting, sporządzanie odpowiednich ekspertyz, badań (ornitologicznych, chiropterologicznych), analiz (analiza migotania cienia, analiza krajobrazowa, analiza gis), jak również koordynowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego. Dbałość o interes inwestora jest stawiana na pierwszym miejscu, w związku z czym przy skomplikowanych procedurach administracyjnych firma ansee consulting ściśle współpracuje z kancelarią prawną. Sprawy „trudne” i „niemożliwe” często udaje się zrealizować z pozytywnym skutkiem.